ทำเนียบหน่วยงานภาคีบริการสังคม

สำนักงานที่ยังไม่ส่งข้อมูล

1.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
2.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
3.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
4.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
5.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
6.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
7.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง